دانلود آموزشحرفه ای زیبراش

دانلود آموزش حرفه ای مدلینگ پوتین با استفاده از نرم افزار زیبراش 

مدت زمان آموزش : 3h 29m

حجم فایل آموزش : 2.88 GB

فایل های پروژه : Project Files

نرم افزار مورد استفاده : Zbrush


Download Part 1 | 444 mb

Download Part 2 | 444 mb

Download Part 3 | 444 mb

Download Part 4 | 444 mb

Download Part 5 | 444 mb

Download Part 6 | 444 mb

Download Part 7 | 290 mb