دانلود آموزش حرفه ای پست پروداکشن با فوتوشاپ با نام Full post production Tutorial 


دانلود آموزش فوتوشاپ

آموزش نحوه کار با فایل های Raw در برنامه لایتروم 

نحوه خروجی گرفتن به برنامه فوتوشاپ

نحوه کپی و داپلیکیت گرفتن

کار با فیلتر ها و شارپ کردن

حل مشکلات سوختگی تصویر

آموزش افزودن لوگوی شخصی به تصاویر


Info :

This class includes my COMPLETE post processing workflow:

How to process the Raw file with Adobe Lightroom.
How to export into Adobe Photoshop.
How to clone imperfections.
How to increase sharpness.
How to dodge and burn.
How to manipulate colors.
How to add effects as vignetting.
How to add your logo to the picture.


Download Part 1 | 250 mb

Download Part 2 | 250 mb

Download Part 3 | 250 mb

Download Part 4 | 250 mb

Download Part 5 |   64 mb