نام دوره : مدلسازی صندلی در مارولوس و مکس

نام مدرس : شیرزاد بهرامی

تاریخ انتشار : ۴/۸/۱۳۹۶

Password : cgcenter.org

آموزش مدلسازی صندلی با استفاده از نرم افزار مارولوس دیزاینر و تری دی مکس و رندر آن با استفاده از موتور رندر کرونا

در این آموزش ابتدا در نرم افزار مکس بیس و پایه مدل سه بعدی صندلی طراحی خواهد شد و سپس خروجی آن را وارد نرم افزار مارولوس خواهیم کرد و دوخت ها و تکه های پارچه را به هم متصل کرده و مدل را  کامل خواهیم کرد

پس از آن مدل را در کرونا رندر میکنیم